Medtem ko so jedli, je vzel kruh, blagoslovil, ga razlomil, jim ga dal in rekel: »Vzemite, to je moje telo.«  Nato je vzel kelih, se zahvalil, jim ga dal in vsi so pili iz njega. In rekel jim je: »To je moja kri zaveze,ki se preliva za mnoge. « (Marko 14, 22-24)

Z zgornjimi besedami je Jezus pri zadnji večerji postavil zakrament svete evharistije oz. zakrament sv. Rešnjega telesa in krvi. Beseda evharistija izhaja iz grškega glagola eucharistein in pomeni zahvaljevati se. Pri zadnji večerji se je Jezus zahvalil Bogu, svojemu očetu, za darove in za čudež spremenitve. Mi pa se zakramenta evharistije spominjamo pri vsaki sveti maši, ko duhovnik izreka posvetilne besede nad kruhom in vinom.

Posebno zahvalo pa obhajamo na sam praznik, ki pa je datumsko odvisen od Velike noči. Praznik sv. Rešnjega telesa in krvi obhajamo drugi četrtek po Binkoštih in letos smo ga obhajali v četrtek, 30. 5. 2024.

V velikem številu smo se verniki zbrali v cerkvi sv. Ane, kjer smo skupaj sodelovali pri bogoslužju. Po končani sveti maši smo se odpravili v procesiji proti postavljenim oltarjem na poti do farne cerkve. Na čelu procesije je bil križ, dalje v procesiji pa so se zvrstili otroci s košaricami travniškega cvetja, pevci, kadilo, ministranti, nosači bander, nebo z duhovnikom in najsvetejšim v monštranci ter ostalo ljudstvo.

V procesiji smo se ustavili pri štirih oltarjih– Lavrinškovi kapelici, Jožefovi dvorani, župnišču ter pri križu pri farni cerkvi. Pri oltarjih, ki so jih pripravile različne soseske iz naše župnije, so otroci potrosili rožice, pevci zapeli pesem, gospod župnik pa je zapel dele evangelija in prošnje ter zahvale. Skupaj smo molili za farane naše župnije, za dobro letino, ugodno vreme ter zoper neurja.

Procesijo smo zaključili v farni cerkvi, kjer so po končanem obredu otroci dobili spričevala in na ta način tudi zaključili veroučno leto.

N. M.

Fotogalerija!

Prošnji dnevi so dnevi posta in molitve pred praznikom Jezusovega vnebohoda, ko prosimo Boga, da bi nas obvaroval vsakršnega zla.
V naši župniji smo obudili tradicijo prošnjih procesij s križem na čelu, ki potekajo med polji in njivami, saj še posebej prosimo za varstvo pred naravnimi nesrečami, za rodovitnost zemlje in blagoslov našega dela. Med procesijo molimo litanije vseh svetnikov, temu pa sledi sveta maša.
V ponedeljek je sveta maša s procesijo potekala v cerkvi sv. Miklavža v Velikem Podlogu, v torek v cerkvi sv. Ane v Leskovcu ter v sredo pri sv. Štefanu v Nemški vasi.
V Leskovcu se je procesija začela pred Lavrinškovo kapelico. Na čelu procesije je bil ministrant s križem, sledil mu je g. župnik Matej Gnidovec, ki je blagoslavljal polja in travnike ter vodil molitev litanij vseh svetnikov. Njemu smo sledili verniki in zbrano molili. V cerkvi sv. Ane je nato potekala sv. maša, pri kateri je g. župnik še dodatno blagoslovil naše delo na poljih, v vinogradih, sadovnjakih in vrtovih. 

M.P.

Fotogalerija!

V nedeljo, 5. maja 2024, smo na 6. velikonočno nedeljo pri 10. sv. maši v farni cerkvi Marija na jezeru slovesno obhajali Florijanovo – praznik gasilcev.
Sv. Florijan, tudi Florjan, kot zavetnik gasilcev sicer goduje 4. maja. Na ta dan obeležujemo tudi mednarodni dan gasilcev.
Tudi v leskovškem gasilskem domu mučenec sv. Florijan krasi pročelje, ko z vrčem gasi ogenj. Poslikavo je ob 110. obletnici društva zorganiziral predhodni župnik, g. Ludvik Žagar in jo dal obnoviti v letu 2023 pred praznovanjem 130. obletnice društva, saj je po dobrih 20 letih poslikava zbledela. Zavetnik gasilcev je upodobljen tudi na praporih posameznih gasilskih društev.
Na praznik gasilcev so se ponovno odzvala vsa društva iz domače župnije Leskovec pri Krškem: PGD Brege, PGD Drnovo, PGD Veliki Podlog, PGD Velika vas, PGD Vihre, PGD Senuše in domače društvo PGD Leskovec pri Krškem. Ob sončnem vremenu smo se podali izpred doma najbližjega društva za nosilci društvenih praporov, ob postroju domačega predsednika društva Boruta Arha. Pred cerkvijo je sledil pregled zbrane čete 75 gasilk in gasilcev, vse do prihoda g. župnika z ministranti, ki nas je povabil v farno cerkev, da se udeležimo sv. maše. Pevci otroško-mladinskega cerkvenega zbora so ob spremljavi katehistinje Natalije na orglah ob našem prihodu v cerkev zapeli pesem o svetniku sv. Florijanu.
V nadaljevanju je g. župnik Matej obred sv. maše obogatil z zgodbo o življenju svetnika sv. Florijana in poudaril vrline gasilcev – prostovoljstvo, srčnost, nesebično pomoč, pogum, sočutje ter predanost gasilstvu, ne glede na to, ali poteka intervencija ponoči, na praznik ali med delovnim časom. Spomnil je na izjemno pomoč naših gasilcev ob lanski toči v Krškem in okolici ter ob drugih ujmah, kot tudi ob poplavah v Zgornji in Spodnji Savinjski dolini. Poudaril je naj naši gasilski domovi še naprej ostanejo domovi kot v dobesednem pomenu, s pristnimi odnosi in ob medsebojni povezanosti med generacijami, od tistih z že sivimi lasmi pa do najmlajših, ki jih šele vključujemo v gasilstvo. Pri branju obeh beril sta bila vključena gasilka Mateja Colarič Bajc iz domačega društva in gasilec Franci Jankovič iz PGD Vihre.
Pri prošnjah smo med drugim prosili tudi, da bi vsi rasli v ljubezni in v sočutju drug do drugega.
Pred koncem sv. maše se je g. župnik Matej zahvalil vsakemu društvu posebej za nesebično predanost gasilstvu in simbolično predstavnikom posameznih društev predal v znak zahvale sliko s podobo sv. Florijana.
Ob zaključku sv. maše nam je zaželel še obilo Božjega blagoslova ob prazniku našega zavetnika. Z gasilskim pozdravom »Na pomoč« pa čim manj intervencij.
Pred cerkvijo je sledilo sproščeno druženje faranov ob pogostitvi s pecivom in z žlahtno kapljico, za kar so poskrbeli hvaležni gasilke in gasilci.
Vsem sodelujočim pri sv. maši na Florijanovo nedeljo iskrena hvala, tudi fotografu Jožetu, da si lahko kadarkoli ogledamo fotografije tega dogodka.

Mateja CB

Fotogalerija!

Na belo nedeljo 7.4. 2024 smo pri maši doživeli čudovit dogodek - predstavitev letošnjih 36 prvoobhajancev. V cerkvi se je zbrala množica ljudi, ki so prišli pozdraviti dečke in deklice, ki se pripravljajo na pomemben korak na svoji verski poti.

Ob koncu maše je sledila predstavitev prvoobhajancev, kjer so bili ti otroci predstavljeni skupnosti. Ta dogodek je bil simboličen, saj so prvoobhajanci prejeli v dar kruh. Kruh, ki je pomemben simbol, saj predstavlja Jezusovo telo, ki ga bodo prvič prejeli pri prvem svetem obhajilu.

Glavni namen te predstavitve je bil spodbuditi župnijo k molitvi za prvoobhajance in njihove družine. Molitev je pomemben del verskega življenja, ki nas povezuje in nas podpira v naših duhovnih prizadevanjih.

Maša se je zaključila s blagoslovom, ki je prinesel občutek miru in povezanosti med vsemi navzočimi. Predstavitev prvoobhajancev je bil resnično lep dogodek, ki je prinesel veliko veselja in navdiha vsem prisotnim. Takšni dogodki nas spomnijo na pomembnost vere in skupnosti ter nas spodbujajo k poglobitvi našega duhovnega življenja.

Teja Lavrenčič

Fotogalerija!

Postni čas se sklene z večerno mašo velikega četrtka, ki je letos padel 28. marec. Veliki četrtek je dan spomina na Jezusovo zadnjo večerjo in postavitev evharistije. V spomin na Jezusovo zapoved ljubezni je tudi naš gospod župnik Matej Gnidovec dvanajstim možem umil noge. V zadnjem delu bogoslužja pa je potekal slovesni prenos Najsvetejšega na posebej pripravljen desni stranski oltar. Zunanji znak spomina na začetek Jezusovega trpljenja je tudi to, da so ta dan po cerkvah utihnili zvonovi in orgle.

Veliki petek je edini dan v letu, ko ni svete maše in velja strogi post. Pri obredu smo slišali uvodno prebiranje Božje besede s pasijonom iz Janezovega evangelija in slovesne prošnje za vse potrebe. Sledilo je čaščenje križa, obred pa se je zaključil s svetim obhajilom.

Na veliko soboto zjutraj je pred župnijsko cerkvijo potekal blagoslov ognja in vode. Ogenj, ki simbolizira Kristusa kot luč sveta, pa so potem župnijski sodelavci ponesli po domovih. Čez cel dan je v župnijski cerkvi in po podružnicah potekal blagoslov velikonočnih jedi, ki simbolizirajo Jezusovo trpljenje na križu. Vrhunec dneva pa je bilo večerno bogoslužje ali vigilija v župnijski cerkvi. V čisto temo cerkve je z veliko gorečo svečo vstopil g. župnik z zborom ministrantov. Ob slavju luči smo tudi verniki v cerkvi prižgali luči, ki smo jih prinesli s seboj. Sledilo je prebiranje Božje besede, ki nas je vodilo od začetkov sveta pa vse do Jezusovega veličastnega vstajenja od mrtvih. S krstnim bogoslužjem smo podoživeli pomen svojega krsta, evharistično bogoslužje pa je bilo že napolnjeno z velikonočnim veseljem.

Vrhunec praznovanja velike noči pa je bila vstajenjska procesija in slovesna sveta maša, ko smo praznovali Jezusovo zmagoslavno vstajenje od mrtvih.

Doživeli smo lahko veliko zares lepih obredov z bogato simboliko. Če skušamo z našim, sicer omejenim človeškim razumom doumeti in v srcu začutiti ves pomen dogodkov velikega tedna, lahko le obnemimo. Kako vsemogočen, popoln in ljubeč je Bog.

P.M.

Fotogalerija!