Župnijska pisarna je v juliju in avgustu odprta:

- ponedeljek od 9.00 do 10.00

- petek od 18.00 do 19.00