Zakrament sv. birme je pomembna prelomnica v življenju kristjana in predstavlja prehod iz otroštva v odraslost.

Na to pot, do zrelosti in potrditve v veri, se je z današnjo nedeljo podalo 32 naših fantov in deklet, ki jo bodo s pomočjo duhovnega pastirja, g. župnika Ludvika, prehodili do 29. aprila, ko bo naša župnija v pričakovanju Sv. Duha praznično odeta.

Skozi slikovito zgodbo o pajku in njegovi mreži, katere temelj je osnovna nit, ki povezuje začetno in končno točko, je g. župnik prikazal sv. birmo kot pomemben gradnik trdnega temelja vernega kristjana - sv. birma je nosilna nit, ki nas povezuje z Bogom in v nas ohranja božje življenje.

Da pa je bil dogodek predstavitve letošnjih birmancev še bolj svečan in nepozaben, so nas z ubranim prepletanjem zvena citer in petja božičnih napevov razvajali Tomaž Plahutnik s hčerama Ano in Manco.

P.L.

Fotogalerija!