Velika noč je največji in najpomembnejši krščanski praznik. Bogoslužno dogajanje velikega tedna nosi bogato simboliko in pomenljiva svetopisemska besedila, ki nas pripravljajo na ta največji praznik in vrhunec cerkvenega leta. Veliki teden smo tudi v naši župniji začeli s cvetno nedeljo, kjer smo verniki k trem svetim mašam prinašali butarice in oljčne vejice.

Na veliki četrtek smo se spominjali Jezusove zadnje večerje. Naš gospod župnik Ludvik Žagar je k sodelovanju povabil najtesnejše sodelavce župnije in jim v znak spoštovanja in medsebojne ljubezni umil noge. Pri sveti maši so sodelovali tudi prvoobhajanci, ki so v spomin na Jezusovo zadnjo večerjo prejeli blagoslovljeni kruh. Prav tako so pri sveti maši sodelovali starši prvoobhajancev z branjem beril. Po koncu svete maše je gospod župnik z ministranti posvečene hostije prenesel na posebno mesto k stranskemu oltarju, kar je simboliziralo ječo, v kateri je trpel Jezus.

Na veliki petek smo se spominjali Jezusovega trpljenja in smrti na križu. Na ta dan ni svete maše, a ima obred veliko simboliko Jezusovega trpljenja in smrti na križu. Obred je bil sestavljen iz treh delov: branje Božje besede in pasijon ali poročilo o Jezusovem trpljenju ter prošnje, v drugem delu smo počastili križ v znamenje hvaležnosti in spoštovanja, tretji pa je bil obhajilni obred. Ta večer so bili k obredom še posebej povabljeni letošnji birmanci, botri in njihovi starši. Celoten obred je zaznamovala rdeča barva liturgičnih oblačil, ki spominja na trpljenje in mučeništvo. Verniki smo na ta dan imeli strogi post. Po samem obredu smo bili vsi povabljeni k molitvi ob Božjem grobu.

Velika sobota je dan celodnevnega čaščenja Jezusa v Božjem grobu. Zgodaj zjutraj je potekal blagoslov velikonočnega ognja, katerega so natootroci, mladi in odrasli odnesli po domovih. Sledil je blagoslov velikonočnih jedil po celotni župniji. Zvečer smo se zbrali pri velikonočni vigiliji. Najprej je gospod župnik pred cerkvijo blagoslovil ogenj in velikonočno svečo, ki jo je v spremstvu ministrantov ponesel do oltarja in zapel hvalnico sveči, ki predstavlja vstalega Kristusa.Zatem smo poslušali pomenljive odlomke svetopisemskih besedil. Sledil je blagoslov krstne vode, s katero bodo v velikonočnem času krščeni otroci naše župnije, nato pa smo vsi izpovedali krstne zaobljube.

Na velikonočno nedeljo zjutraj je potekala vstajenjska procesija. Obredu so se priključili številni župnijski sodelavci, ministranti in pevci. Po procesiji je sledila slovesna sveta maša z veselimi napevi Aleluje. Pri prvi sveti maši so sodelovali pevci domačega pevskega zbora Laudate, ki ga že vrsto let vodi zborovodkinja Kristina Lovšin Salmič, pri drugi sveti maši pa otroško-mladinski pevski zbor pod vodstvom katehistinje in zborovodkinje Natalije Vakselj. Po prvi sveti maši so bili vsi sodelavci povabljeni v župnišče na velikonočni zajtrk, ministranti in člani otroško-mladinskega pevskega zbora pa so prejeli čokoladne pirhe.

Na veliki ponedeljek smo se pri svetih mašah spominjali Jezusovega prikazovanja dvema učencema na poti v Emavs. Gospod župnik nas je povabil, da obiščemo svoje sorodnike in prijatelje ter z njimi podelimo veselje ob Kristusovem vstajenju.

Kristina Račič

Fotogalerija!