V nedeljo, 7. maja 2022, smo pri 10. sv. maši v farni cerkvi domače župnije Leskovec pri Krškem ponovno obhajali Florjanovo – praznik gasilcev. Sv. Florjan (tudi Florijan) goduje 4. maja in je zavetnik gasilcev. In ni naključje, da 4. maja praznujemo tudi mednarodni dan gasilcev.

Sv. Florjan se je rodil okoli leta 250 na ozemlju današnje Avstrije, kjer je tudi umrl 4. maja 304 mučeniške smrti. Kot zaveden kristjan je v času Dioklecijanovega preganjanja načrtoval rešiti zaprte kristjane in bil pri tem dejanju prijet ter obsojen na mučenje in smrt.

V številnih gasilskih domovih sv. Florjan krasi pročelja domov, kjer je upodobljen, ko z vrčem gasi ogenj. Upodabljamo ga tudi na praporih posameznih gasilskih društev. V župniji Leskovec pri Krškem nimamo cerkve, ki bi se imenovala po zavetniku gasilcev, vendar pa krasi nekatere oltarje kapelic in cerkva, kjer se mu priporočamo za varstvo pred ognjem, poplavami in drugimi naravnimi nesrečami.

Tudi na tokratno Florjanovo nedeljo se je na povabilo g. župnika Ludvika Žagarja odzvalo vseh sedem (7) prostovoljnih gasilskih društev iz domače župnije Leskovec pri Krškem: PGD Brege, PGD Drnovo, PGD Leskovec pri Krškem, PGD Veliki Podlog, PGD Velika vas, PGD Vihre in PGD Senuše. Sodelujoče gasilke in gasilci smo se predhodno zbrali v svečanih gasilskih uniformah pri gasilskem domu PGD Leskovec pri Krškem, ob postroju domačega predsednika društva Boruta Arha. Zbrani smo se odpravili za nosilci društvenih praporov v prostem koraku proti farni cerkvi. Pred cerkvijo nas je pričakal ''slavolok'' iz dveh mlajčkov z vsem poznanim gasilskim pozdravom: Na pomoč! Sledilo je ponovno razvrščanje in pregled zbrane čete gasilk in gasilcev, vse do prihoda g. župnika z ministranti, ki nas je povabil v farno cerkev, da se udeležimo sv. maše v prednjem delu cerkve - ob glavnem oltarju in v prvih vrstah. Pevci otroško-mladinskega cerkvenega zbora so ob glasbeni spremljavi organistke Natalije ob našem prihodu v cerkev zapeli pesem o svetniku sv. Florjanu in s tem napovedali praznično mašo za vse zbrane.

V nadaljevanju je tudi g. župnik v obred sv. maše vključil sv. Florjana. Gasilcem pa se je zahvalil za predanost, sočutje, skrb, pogum in nesebično delovanje. Sv. mašo je obogatil s povzetkom intervjuja z Jankom Cerkvenikom, predsednikom Gasilske zveze Slovenije, ki je objavljen v novi številki tednika Družina. Glede na praznično Florjanovo nedeljo sta bila pri branju beril ter prošenj vključena gasilec Franci iz PGD Vihre in gasilka Mateja iz PGD Leskovec pri Krškem.  

Ob koncu sv. maše se je g. župnik, ki je tudi sam član domačega društva, zahvalil vsakemu društvu posebej za nesebično pomoč ob nesrečah in drugih nepredvidenih dogodkih s simboličnim darilom – manjšim kipcem s trojakom in ga predal v roke predstavnikom posamičnih prostovoljnih gasilskih društev. Z gasilskim pozdravom »Na pomoč« pa je zaželel čim manj intervencij.

Celotno praznično sv. mašo je budno spremljal domači fotograf Jože, ki je opravil tudi fotografiranje zbranih gasilk in gasilcev ob razvitih praporih posameznih društev, tako v farni cerkvi kot tudi pred cerkvijo. Po prejetem blagoslovu je sledilo sproščeno druženje faranov ob pogostitvi s pecivom in žlahtno kapljico sodelujočih gasilk in gasilcev.

Vsem sodelujočim pri sv. maši na Florjanovo nedeljo iskrena hvala.

Mateja Colarič Bajc

Fotogalerija!