Na svečani seji Sveta Mestne četrti Leskovec pri Krškem je bila našemu gospodu Ludviku Žagarju izkazana najvišja čast. Podeljen mu je bil naziv ČASTNI KRAJAN. V nadaljevanju je podana obrazložitev.

OBRAZLOŽITEV:

Župnik Ludvik Žagar se je rodil 21. junija 1954 v Novem metu, kjer je obiskoval osnovno šolo, nato pa je šel v Malo semenišče v Vipavo, kjer je leta 1973 maturiral. Naslednje leto se je vpisal na Teološko fakulteto v Ljubljani, ki jo je končal leta 1980. Istega leta je bil v novomeški kapiteljski cerkvi posvečen v duhovnika. Kot kaplan je najprej dve leti služboval na ljubljanskih Žalah, nato tri leta v Domžalah, zatem pa se je vrnil v Malo semenišče v Vipavi, kjer je tri leta delal kot prefekt – vzgojitelj srednješolcev. Za župnika v Župnijo Leskovec pri Krškem je prišel 15. avgusta 1988. Je eden od javno bolj prepoznavnih, pa tudi cenjenih duhovnikov na območju Mestne občine Krško.

V petintridesetih letih delovanja je župnik Ludvik Žagar v Leskovcu in okolici pustil neizbrisne sledove na duhovnem, kulturnem in materialnem področju. Zavzeto, skrbno in preudarno skrbi za obnovo in vzdrževanje sakralne kulturne dediščine, ki mu je bila zaupana v upravljanja, na čelu z župnijsko cerkvijo Žalostne Matere Božje v Leskovcu in vsemi enajstimi podružničnimi cerkvami na območju župnije. Pod njegovim vodstvom je bila v Leskovcu v celoti, temeljito in skrbno obnovljena romarska podružnična cerkev sv. Ane, leta 2009 pa na območju leskovškega pokopališča zgrajena nova pokopališka cerkev Božjega usmiljenja.

Že vse od prihoda v Leskovec župnik Ludvik Žagar pomembno sooblikuje kulturno dogajanje v kraju, ne samo kot redni obiskovalec kulturnih dogodkov, temveč tudi kot pobudnik, organizator ali soorganizator različnih kulturnih prireditev v domačem kraju. Vsako leto organizira božično-novoletni koncert, v Jožefovi dvorani prireja občasne likovne in fotografske razstave ter je velik podpornik Mešanega pevskega zbora Župnije Leskovec pri Krškem in Kulturnega društva Leskovec pri Krškem. Pred dvajsetimi leti je bil eden od pobudnikov organizacije poletnih Aninih glasbenih večerov v podružnični cerkvici sv. Ane v Leskovcu, ki so od prvih koncertov lokalnega pomena v začetku tisočletja, postali uveljavljen in prepoznaven kulturni festival klasičnih koncertov komornih zasedb v Sloveniji. Za prizadevno in dolgoletno podporo kulturnim društvom iz Leskovca in za organizacijo različnih kulturnih dogodkov v kraju, je leta 2021 prejel najvišje priznanje Zveze kulturnih društev Slovenije – Ravniharjevo plaketo.

V zadnjih treh desetletjih in pol je župnik Ludvik Žagar pomembno sooblikoval življenje, delo in utrip v Leskovcu in širši okolici in ne nazadnje vplival tudi na samo podobo kraja. Je eden od najbolj prepoznavnih in spoštovanih krajanov Leskovca pri Krškem, zato je več kot primeren kandidat, da postane častni krajan Mestne četrti Leskovec pri Krškem.

Fotogalerija!