Medtem ko so jedli, je vzel kruh, blagoslovil, ga razlomil, jim ga dal in rekel: »Vzemite, to je moje telo.«  Nato je vzel kelih, se zahvalil, jim ga dal in vsi so pili iz njega. In rekel jim je: »To je moja kri zaveze,ki se preliva za mnoge. « (Marko 14, 22-24)

Z zgornjimi besedami je Jezus pri zadnji večerji postavil zakrament svete evharistije oz. zakrament sv. Rešnjega telesa in krvi. Beseda evharistija izhaja iz grškega glagola eucharistein in pomeni zahvaljevati se. Pri zadnji večerji se je Jezus zahvalil Bogu, svojemu očetu, za darove in za čudež spremenitve. Mi pa se zakramenta evharistije spominjamo pri vsaki sveti maši, ko duhovnik izreka posvetilne besede nad kruhom in vinom.

Posebno zahvalo pa obhajamo na sam praznik, ki pa je datumsko odvisen od Velike noči. Praznik sv. Rešnjega telesa in krvi obhajamo drugi četrtek po Binkoštih in letos smo ga obhajali v četrtek, 30. 5. 2024.

V velikem številu smo se verniki zbrali v cerkvi sv. Ane, kjer smo skupaj sodelovali pri bogoslužju. Po končani sveti maši smo se odpravili v procesiji proti postavljenim oltarjem na poti do farne cerkve. Na čelu procesije je bil križ, dalje v procesiji pa so se zvrstili otroci s košaricami travniškega cvetja, pevci, kadilo, ministranti, nosači bander, nebo z duhovnikom in najsvetejšim v monštranci ter ostalo ljudstvo.

V procesiji smo se ustavili pri štirih oltarjih– Lavrinškovi kapelici, Jožefovi dvorani, župnišču ter pri križu pri farni cerkvi. Pri oltarjih, ki so jih pripravile različne soseske iz naše župnije, so otroci potrosili rožice, pevci zapeli pesem, gospod župnik pa je zapel dele evangelija in prošnje ter zahvale. Skupaj smo molili za farane naše župnije, za dobro letino, ugodno vreme ter zoper neurja.

Procesijo smo zaključili v farni cerkvi, kjer so po končanem obredu otroci dobili spričevala in na ta način tudi zaključili veroučno leto.

N. M.

Fotogalerija!