Aktualno

Na sveti večer, v torek, 24. decembra, so mladi zunaj pred cerkvijo pripravili krajši božični recital, s katerim so pred večerno mašo in pred polnočnico vsem prisotnim pomagali še globlje doživeti skrivnost Božjega učlovečenja. Pri večerni maši je prepeval otroško-mladinski pevski zbor pod vodstvom Natalije Vakselj. Med sv. mašo je g. župnik položil Jezuščka v štalico, nato pa jaslice tudi blagoslovil.

Lepo obiskana je bila tudi polnočna sv. maša, pri kateri je prepeval mešani cerkveni zbor pod vodstvom dr. Kristine Lovšin Salmič.

Blaga tišina deželo prekriva,
plašč razgrnila Božična je noč.
V srcih naj naših se radost razliva,
svetu zavlada dobrote naj moč.

V hlevčku ubogem je dete rojeno,
nam je ljudem poslan Rešenik.
V jasli lesene je položeno,
dušam skesanim je Tolažnik.

Dvignimo srca, zapojmo veselo,
topla naj dlan, objema dlani.
Radostno petje naš dom bo ogrelo,
naj z nami ostane vse dneve, noči.

K.R.

Fotogalerija!

Stanko Banič je novi ključar za cerkev sv. Lucije na Senušah

Škofijski ordinariat v Novem mestu je za dobo petih let imenoval za ključarjacerkve sv. Lucije na Senušah Stanka Baniča iz Senuš 15. Ključarsko službo je vpričo farnega občestva sprejel v nedeljo, 17. novembra 2019 pri sv. maši ob 8.00. Ključarji v povezavi z župnijskim gospodarskim svetom župniku pomagajo skrbeti za posamezne cerkve, za katere so sprejeli škofovo imenovanje.Odslej bo cerkveni ključ pri Stanku, kjer se naroča tudi mrliško zvonjenje na tel. 031 673 464.

Dva nova izredna delivca svetega obhajila

Do sedaj smo imeli v župniji pet izrednih delivcev sv. obhajila. Včasih pa se zgodi, da nekateri zaradi službenih in drugih obveznosti ne morejo biti ob nedeljah na razpolago za pomoč pri delitvi sv. obhajila. Zato je bila po predhodnem pogovoru in tehtnem razmisleku na škofijski ordinariat v Novem mestu vložena prošnja, da se za to delo podeli pooblastilo Franciju Jankoviču z Viher in Mateju Žokalju iz Leskovca.

Nova izredna delivca sta prejela pooblastilo in prvič pomagala pri delitvi sv. obhajila v nedeljo, 17. novembra 2019; Franci Jankovič pri sv. maši ob 6.30, Matej Žokalj pa ob 10.00. Župnik se jima je ob tej priložnosti zahvalil za pripravljenost pomagati pri tako odgovornem delu, hkrati pa jima zaželel, da bi bilo njuno srce vedno v najlepšem odnosu z Gospodom, katerega bosta pri svetem obhajilu delila vernikom. Vsak izredni delivec ima pravico sv. obhajilo prinašati tudi bolnikom na domu, še zlasti v primeru, če duhovnik zaradi bolezni ali drugih obveznosti sam tega ne bi mogel storiti.  

Štirje novi ministranti

            Na praznik Kristusa Kralja, v nedeljo, 24. novembra 2019 so bili pri sv. maši ob 10.00 med župnijske ministrante sprejeti: Tian Simončič (5.r.), Matej Bajc (4.r.), Nik Vidmar (2.r.) in Lenart Zabret (2.r.). Tako imamo trenutno 22 ministrantov, od teh je pet odraslih in 17 osnovnošolcev. K sodelovanju lepo povabljeni tudi novi ministranti.

Fotogalerija!

V petek, 22. 11. 2019, smo v naši župniji obeležili 25 let delovanja župnijskega mešanega pevskega zbora Laudate pod vodstvom Kristine Lovšin Salmič in na predvečer dneva Rudolfa Maistra počastili spomin na fante iz naših vasi, ki so padli v prvi svetovni vojni.

Večer smo začeli s sveto mašo v župnijski cerkvi, ki je bila še posebej slovesna, saj so jo pevci obarvali z zborovskim petjem. Manca Marinčič je spregovorila v imenu zbora in na koncu maše ljudi povabila na spominsko slovesnost. Župnik Ludvik Žagar se je na koncu obreda zahvalil pevcem in še posebej njihovi zborovodkinji za delo ter vložen trud pri vodenju zbora, ki je velik doprinos k cerkvenemu in drugemu kulturnemu dogajanju v kraju.

Po maši se je program nadaljeval na trgu pred cerkvijo. Sledila je obeležba dneva generala Rudolfa Maistra. Predsednik KS Leskovec pri Krškem Jože Olovec je na spomenik fantom iz naših vasi, ki so padli v prvi svetovni vojni, položil venec. Tam so pevci nadaljevali svoj program s petjem slovenskih domoljubnih pesmi. Gospod župnik je pri spomeniku opravil molitve za pokojne. Program sta zaokrožila Filip Černelč z branjem Maistrovih pesmi in Mirjana Marinčič z govorom o zgodovinski pomembnosti Maistrovega boja za slovenstvo, o pomenu narodne zavednosti, kako ta izginja in zakaj je pomembno, da jo oživimo in prenesemo na mlajše generacije.

M.M.

Fotogalerija!

Ob letošnji zahvalni nedelji so krajani Malega Podloga z raznovrstnimi domačimi dobrotami okrasili podnožje daritvenega oltarja v župnijski cerkvi.

Na oltar so položili kruh in vino, ki sta osnovni simbol mašne daritve. Nad vsem tem se je razprostiral napis HVALA BOGU IN VAM, DOBRI LJUDJE!

V pridigi je g. župnik s prispodobo kamna, ki ni zmožen biti hvaležen,  poudaril, da je Bog nam ljudem dal srce zato,

da bi znali biti hvaležni. Paziti moramo, da z nehvaležnostjo ne spremenimo svojega srca v kamen.

V nadaljevanju smo slišali tudi zahvalo novomeškega škofa msgr. Andreja Glavana, ki je bila na to nedeljo posredovana vsem vernikom naše škofije.

K.R.

Fotogalerija!

Na misijonsko nedeljo, 20. oktobra 2019 je g. župnik Ludvik Žagar pri sv. maši ob 8.00 v imenu celotne leskovške župnije izrekel čestitke zakoncema Daniju in Vilmi Siter, ki sta pred nedavnim prejela Odličje sv. Cirila in Metoda, to je najvišje priznanje Slovenske škofovske konference. Odličje sta prejela za zasluge pri ustanavljanju in vodenju društva Družina in Življenje ter za njun doprinos pri organiziranju in sistematični skrbi za usposabljanje voditeljskih parov na področju družinske pastorale. V imenu slovenskih škofov jima je odličje podelil mariborski nadškof metropolit in podpredsednik Slovenske škofovske konference msgr. Alojzij Cvikl v sklopu usposabljanja voditeljskih parov v soboto, 28. septembra 2019, v Radencih.

Fotogalerija!