Aktualno

Zbrali smo se ob plesu, sledila je himna z dvigom zastave ter odhod proti osnovni šoli, kjer nas je že čakal avtobus. Med potjo smo zmolili za srečno vožnjo in prepevali. Najprej smo obiskali čokoladnico Olimje, kjer so nam predstavili zgodovino čokoladnice in izdelavo čokolad in pralin. Sprehodili smo se do samostana kjer nam je tamkajšnji menih povedal malo o zgodovini samostana, ogledali pa smo si tudi notranjost cerkve in lekarne. Po pici smo imeli velike igre na dvorišču samostana potem pa smo se peš odpravili na Jelenov greben kjer smo lahko hranili jelenčke, videli pa smo tudi muflone. Imeli smo tudi prosti čas, da smo se lahko odpočili v senčki ali igrali na igralih. Privoščili pa smo si lahko tudi sladoled. Sledil je povratek domov.

Anamarija in Tjaša

Fotogalerija!

Kot ponavadi smo dan začeli s himno in dvigom zastave. Preko dramske igre in katehez smo spoznali novo Petrovo moč-pomoč. Končno smo dočakali sonce in zato smo lahko imeli še eno novo delavnico pri kateri smo slikali po steni. Po kosilu smo imeli veliko igro pri kateri smo zbirali cekine s katerimi smo kupili potreben material za izdelavo najbolj unikatne ovčke.

Anamarija, Tjaša

Fotogalerija!

Drugi oratorijski dan se je začel s himno, ki so se jo otroci že prav dobro naučili. Sledilo je petje pesmi ob spremljavi kitare in kahona. Odpravili smo se v dvorano, kjer nam je ''babica'' povedala drugi del zgodbe o Petru Klepcu. Otroci so ob zgodbi spoznali moč odpuščanja in ob skupni katehezi razmišljali o ranah, ki jih povzročamo drugim s sebičnimi dejanji. V katehezah smo se še bolj poglobljeno pogovorili o tej temi. Sledila je malica nato pa smo odšli na delavnice. Izdelovali so zapestnice, žabice iz papirja, se igrali družabne igre, se ukvarjali s športom, peli in igrali na inštrumente ter se postavili v vlogo novinarja. Ob plesu smo se znova zbrali in po molitvi odpravili na kosilo. Po jedi so se otroci po želji igrali nakar je sledila velika igra, pri kateri smo imeli štafetne igre. Po končni razglasitvi treh najboljših skupin so zmagovalci spustili zastavo ob petju himne.

Katarina, Tomaž, Mirjam

Fotogalerija!

Dan smo zaželi z molitvijo, gospod župnik pa nam je podelil blagoslov s prošnjo za lep oratorij. Nato smo se naučili himno in si ogledali del dramske igre za ta dan. Sledile so kateheze po skupinah. Po kosilu smo imeli velike igre in s petjem himne zaključili dan.

Tjaša Žagar

Fotogalerija!

Lipa velja za nekakšen simbol slovenstva, za kar v slovenskem izročilu sicer ni prave utemeljitve, še posebej zato, ker segata vloga in pomen lipe v obdobje daleč pred kakšnim nacionalnim samozavedanjem.

Ker dosežejo lipe pogosto visoko starost in zrastejo v mogočna telesa, je lip, ki jim pripisujejo večstoletno starost, v Sloveniji kar precej, najstarejše pa naj bi bile stare že kar okoli 700 let. Starodavne lipe ali skupine več lip najdemo še danes ob vaških cerkvah, na grajskih dvoriščih, na vaških in mestnih trgih, kjer označuje to drevo prostor družabnega srečevanja in druženja vaške skupnosti ter hkrati prostor skupnega odločanja o skupnih zadevah. Pod senčnimi krošnjami takšnih lip so bile namreč pogosto kamnite mize in klopi kot priljubljena zbirališča vaških veljakov in vaške srenje nasploh.

Ob cerkvi Janeza Krstnika na Drnovem je vse do leta 2018 dajala pečat kraju starodavna lipa, ki pa je zaradi dotrajanosti prešla v stanje nevarnosti, da se ob morebitnem hujšem neurju samodejno zruši. Zaradi tega so se vaščani odločili da na istem mestu zasadijo novo lipo, ki bo ne le dajala zavetje pticam in senco obiskovalcem, ampak bo tudi živa priča spomina na 25. junij 1991, ko je bila rojena nova samostojna država Slovenija.

Na god zavetnika Janeza Krstnika, dan pred dnevom državnosti je župnik Ludvik Žagar po končani sveti maši ob prisotnosti krajanov Drnovega novo lipo blagoslovil in vsem izrekel čestitke ob državnem prazniku.  

 

L.Ž.

Fotogalerija!