Misijon 2015

Dragi obiskovalci našega portala!

Naša župnija se že vse od adventa  pripravlja na sv. misijon, ki bo od 13. do 22. novembra 2015.
V času misijona naj bi se družine in posamezniki utrdili in poglobili v veri, tisti ki pa so se morda nekoliko oddaljili o Boga in Cerkve, bodo imeli priložnost znova odkriti pot do vesele blagovesti, ki jo prinaša Odrešenik Jezus Kristus.
Za uspeh misijona je v prvi vrsti potrebno veliko moliti, saj je prav molitev podlaga za prejem številnih milosti, ki jih bomo deležni med misijonom.

Vse župljane torej vabim k sodelovanju v teh pripravah.

Če je le mogoče, naj bo priložena molitev za uspeh misijona na našem vsakdanjem urniku.

Ludvik Žagar, župnik

Sveti misijon od 13.11. do 22.11. 2015

     spored sv. misijona

 

Tedenski molitveni misijonski namen od

16.11. do 22.11.

 

Na Marijino priprošnjo naj Bog podeli novih milosti naši župniji.

 

Tedenski molitveni misijonski namen

9.11. do 15.11.

 

Za naša misijonarja

p. Silvina

in

p. Pepija.

Tedenski molitveni misijonski namen

2.11. do 8.11.

 

Da bi bili v času misijona vsi odprti za delovanje Svetega Duha.

Tedenski molitveni misijonski namen

26.10. do 1.11.

 

Za naše župnijsko občestvo; da bi se v času misijona vsi odprli Svetemu Duhu.


Tedenski molitveni misijonski namen

19.10. do 25.10.

 

Za bogoslovce, da bi se dobro pripravili na diakonsko posvečenje in to službo z veseljem opravljali.

Tedenski molitveni misijonski namen

12.10. do 18.10.

 

Da bi ob branju Svetega pisma odkrivali, kako neizmerno Bog ljubi vsakega človeka.

Tedenski molitveni misijonski namen

5.10. do 11.10.

 

Da bi bolniki v naši župniji

pri Jezusu našli pomoč in tolažbo.

Tedenski molitveni misijonski namen

28.9. do 4.10.

 

Da bi v mesecu oktobru v naših družinah poživili molitev rožnega venca.

Tedenski molitveni misijonski namen

od 21.9. do 27.9.

 

Da bi bolniki in ostareli velikodušno darovali svoje trpljenje za uspeh in blagoslov svetega misijona.

Tedenski molitveni misijonski namen

14.9. do 20.9.

 

Za katehiste in katehistinje, da bi otrokom z veseljem kazali pot k Jezusu.


 

Tedenski molitveni misijonski namen
7.9. do 13.9.

 

Za otroke in njihove starše, da bi redno prihajali k nedeljski sveti maši.

Tedenski molitveni misijonski namen 31.8. do 6.9.

 

Da bi Bog v naši župniji obudil novih duhovnih poklicev.

 

 

 

Tedenski molitveni misijonski namen 24.8. do 30.8.

Za noseče matere in vse, ki si želijo otrok, da vsemogočni Bog usliši njihove prošnje.

Misijonski molitveni namen

od 17.8. do 23.8.

Za našo mladino, da bi ohranila vero v Boga.

Misijonski molitveni namen

od 10.8. do 16.8.

Za svetost in zdravje našega škofa Andreja in duhovnikov.

 

Misijonski molitveni namen

od 3.8. do 9.8.

 

DA BI VERNIKI V NAŠI ŽUPNIJI TUDI MED TEDNOM RADI PRIHAJALI K MAŠI.

 

Tedenski molitveni misijonski namen

27.7. do 2.8.

Gospod Jezus, zbrani v Tvojem imenu, polni zaupanja prosimo za
gorečnost in zvestobo letošnjih novomašnikov in drugih
duhovnikov, posebej te prosimo za dobro zdravje našega župnika
g. Ludvika.

 

 

Misijonski molitveni nameni

V času bližnje priprave na sveti misijon bomo od nedelje, 19. julija do začetka misijona vsak teden v svoje redne molitve vključevali še posebno prošnjo, ki bo prišla s strani vernikov. V ta namen je na stranskem oltarju na moški strani pripravljena škatla, kamor lahko vsak odda svojo prošnjo. V tednu od 19. do 25. julija bomo molili ZA VSE DRUŽINE v naši župniji, da bi resnično odprle vrata Kristusu. To je tudi osnovno geslo našega misijona. Ko bomo torej med tednom molili rožni venec in druge vsakdanje molitve, dodajmo še prošnjo, ki bo vsak teden objavljena na tem mestu, napisana pa bo tudi na listu poleg omenjene škatle na stranskem oltarju.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V ponedeljek, 13. julija, je v župnišču potekal sestanek nekaterih članov našega ŽPS skupaj z g. župnikom Ludvikom Žagarjem in obema misijonarjema, ki bosta letos v jeseni vodila misijon v naši župniji.

Frančiškana p. Silvin Kranjc in p. Pepi Lebreht sta na podlagi svojih bogatih izkušenj posredovala ideje za izpeljavo našega misijona. Gospod župnik Ludvik je predstavil potek preteklih dveh misijonov v naši župniji in glede na potrebe sodobnega časa smo oblikovali program letošnjega misijona.

Že sedaj ste vsi vljudno vabljeni, da razširite vest o misijonu, čim več molite za duhovni uspeh in se ga z veseljem udeležite, kajti to bo čas posebnih milosti. O podrobnostih misijonskega programa vas bomo sproti obveščali. Za enkrat lahko povemo, da boste k misijonskim govorom in srečanjem povabljeni vsi stanovi: od otrok in mladine do zakoncev, samskih in ovdovelih, pa vse do bolnikov, invalidov in ostarelih, seveda pa ne bomo pozabili tudi najožjih župnijskih sodelavcev kot so pevci, člani ŽPS in Karitas, ključarji,bralci, krasilke in drugi.  

  M.P.

Misijonarjevo pismo

Kmalu po našem srečanju z misijonarjema, ki smo ga imeli v ponedeljek, 13. julija 2015, nam je p. Pepi Lebreht poslal tole prijazno pismo.

NISMO SAMI, BOG JE Z NAMI

Hvaležnost in veselje naju – misijonarja v vaši župniji – že napolnjuje za čas, ki ga bova preživela med vami kot oznanjevalca Kristusove vesele novice. Z besedo, molitvijo, žrtvami, ljubeznijo hočeva v času misijona sebe, pa tudi vas prenoviti v Kristusu in vse delati v večjo Božjo slavo in za trajno dobro bližnjega. V pripravi na misijon vas in sebe izročava Božjemu varstvu. Pri tem naj nas krepi in ogreje ta misel.

pater

                                                      pater Silvin Krajnc

Krščanski spis Pismo Diognetu iz 2. stol. pravi: »Pravi prostor, pravo mesto za kristjana je Božje mesto, ki ga je Kristus prinesel na zemljo in ga kristjan živi ter obnavlja v sebi po molitvi in zakramentih. Kristjan je nebeški državljan, tujec na zemlji, dokler ne zaživi v vsej polnosti življenje v Kristusu. Potovanje na zemlji je pot proti nebeški domovini, zakaj naša domovina je v nebesih«. In apostol Peter krščansko poslanstvo jasno vidi: »Bog namreč hoče, da delate dobro in tako utišate nevednost nespametnih.  Živite kot svobodni ljudje, vendar ne tako, da bi bila vaša svoboda zagrinjalo zla, ampak kot Božji služabniki. Vse spoštujte, brate ljubite, Boga se bojte, cesarja spoštujte« (1 Pt 2,15-17).

Kristjani živimo na tem svetu dinamiko paradoksalne drame, to je napetost med nostalgijo Očetovega doma (v nebesih) in zagledanostjo v zemeljski prostor. Ta bivanjska napetost nas pripelje vedno znova k premisleku o sebi, o svojem krščanstvu in vlogi kristjanov na tem svetu. V ponižni in molitveni zbranosti v Bogu smo budni, da nas svet ne zasužnji z minljivimi užitki, nas ne premami z lažjo ali pokvari s posvetnimi miselnimi vzorci, ki vodijo v zasvojenost od stvari, v malikovanje tega sveta in v suženjstvo grehu. Nesvobodni, nezvesti evangeliju in Kristusu, stopljeni s tem svetom brez naše krščanske istovetnosti - nismo sposobni ustvarjalno graditi na tem svetu civilizacijo ljubezni.
Kristjani doživljamo življenje na zemlji kot romanje (na milostni kraj svoje župnije, v svojo dušo in v nebesa). Na zemlji živimo bivanjsko nepotešenost, ki nas vznemirja in dviga onstran vidnega, sprotnega in zgolj sedanjega. Zato umiramo sami sebi, sprejemamo, da je naše življenje tvegano in ga celo tvegamo in darujemo za Kristusa in za druge. Za svoje grehe se pokorimo in se v sv. spovedi očiščujemo. Kličemo Sv. Duha za spolnitev novih nalog v oznanjevanju evangelija in pričevanja zanj. Vemo, da se nam evangelija ni treba sramovati, saj je Božja resnica, moč in modrost. Rastemo v želji po boljpristni, osebni in konkretni veri v vsakdanjem življenju. Potrebujemo prostor in čas za samoto, za zbrano molitev, za branje in premišljevanje Božje besede. Za naš obstoj je pomembno, da smo goreči udeleženci nedeljske sv. maše, iz nje okrepljeni pa tudi ljubeči bratje in sestre v naših družinah, v župniji, v šoli, na delovnem mestu. V zakramentih in molitvi, kjer se nas Bog dotika v Jezusu Kristusu, mi pa Njega – utrjujemo Božje življenje v nas, našo istovetnost in našo socialno pravičnost do drugih.
           
Kristjani živimo v občestvu Cerkve (župnije) in smo vedno na poti osebne in skupne posvetitve v Kristusu. Učimo se nositi samega sebe z vsemi omejitvami, slabostmi, krhkostjo, grešnostjo, ranami in bremeni. Ni nam tuje hrepenenje po novi rasti, po stalnem spreobračanju h Kristusu, po svetosti, ki je naš zadnji pristan.
            Bogu hvala za misijon, ki lahko postane za vsakega, kateri se bo z vsem srcem nanj pripravljal in ga potem vsakodnevno, vztrajno, celostno, v molitvi zbrano živel, milostni čas pren
ove osebne in župnijske vere in veselja nad lepoto krščanskega življenja. Zato že sedaj velja in bo z vsakim dnevom priprave še bolj veljalo: »Kar koli vam Jezus reče, storite!«pater Pepi Lebreht

                                                                  pater Pepi Lebreht

 

Misijonska podobica-1

Misijonska podobica-2