Potem, ko so bile leta 2003 na leskovškem pokopališču zgrajene nove poslovilne vežice, se je kmalu izkazalo, da v tem objektu ni možno opravljati sv. maše ob pogrebih. Zato je prišla ideja o novem objektu.  

   Nekdanja mrtvašnica ob robu starega pokopališča je že dpokopališka cerkevavno odslužila svojemu namenu in slej ko prej bi jo bilo treba porušiti. Zato je bilo sklenjeno, da bo novi objekt postavljen na obrobju starega pokopališča, glavni vhod in ploščad za zbiranje ljudi pa bo tam, kjer je doslej stala stara mrtvašnica.

Po več letih priprav in zbiranja potrebne dokumentacije je konec meseca januarja leta 2009 Upravna enota Krško izdala gradbeno dovoljenje za izgradnjo nove pokopališke cerkve Božjega usmiljenja v Leskovcu pri Krškem.

         Arhitekturno zasnovo in potrebne načrte je izdelal prof. dr. Jože Marinko s sodelavci, projektno dokumentacijo je pripravila družba Karlovšek d.o.o. iz Domžal, izvajalec del pa je bil SL-inženiring Boršt d.o.o. iz Cerkelj ob Krki.pokopalika cerkev1

         Gradbena dela so se pričela v drugi polovici meseca marca 2009, zaključila pa v začetku oktobra istega leta. Novi objekt je bil dan v uporabo 25. oktobra 2009, ko je novomeški škof msgr. Andrej Glavan opravil slovesni blagoslov cerkve in posvetitev novega oltarja.

     V novi cerkvi je približno 100 sedežev in prav toliko stojišč.

     Postavitev omenjenega objekta je velika pridobitev ne le za krajane Leskovca, ampak tudi za vse, ki prihajajo od drugod z namenom udeležbe na pogrebu svojih sorodnikov, znancev ali prijateljev.
pokopališka kapela 3