PO 2.5. 8.00 DVA FRANCA ŠRAJ IN DVA VINKOTA PIRC
19.00 TEREZIJA KODRIČ, Gorica, obl.
TO 3.5. 8.00 TEREZIJA IN FRANC, oba obl. TER IVAN IN
STANKO VIZLAR
19.00 JOŽE IN STARŠI ŠTOKAR IN PIRC
SR 4.5. 8.00 MARIJA, obl. IN VSI RAJNI IZ DRUŽINE
AVGUŠTIN
19.00 ALOJZ, STANKO, obl. IN NEŽA ŽIBERT TER
PETER IN ANGELA REP
ČE 5.5. 8.00 JOŽEFA DIMC, 30. dan
19.00 IZ DRUŽINE PIRC, URBANČ IN OTONIČAR
TER VINKO KERIN
PE 6.5. 8.00 ANA LEVSTIK, 30. dan
19.00 Sv. Ana: STARŠI KOTAR IN ZUPANČIČ TER
MARIJA IN TEREZIJA LIPAR
SO 7.5. 10.00 MARIJA, ALOJZ, obl. TER VSI RAJNI IZ
DRUŽINE RAČIČ IN ŠEKORANJA – sv. birma
18.00 Sv. Pavel: V ZAHVALO ZA DIAMANTNI JUBILEJ
NE 8.5. 3 VELIKONOČNA-FLORIJANOVA-NEDELJA
6.30 ZA FARANE
8.00 JULIJANA, obl. IN SLAVKO DULIBA
10.00 JOŽE, obl., ALOJZ, ZDRAVKO, ANTON IN
KAROLINA URBANČ – prisotni gasilci
PO 9.5. 8.00 JOŽE, obl. IN STARŠI ZLOBKO IN BRUDAR
TER ROZIKA TRŠELIČ
19.00 JOŽE, obl. STARŠI IN TETA KAROLINA
PUNTAR TER FRANC SIMONČIČ, obl.
TO 10.5. 8.00 FRANC IN FRANČIŠKA RAČIČ TER VINKO
JALOVEC
19.00 ALOJZ, obl. TER VSI RAJNI PACKOVI,
BUČARJEVI IN CIZERLETOVI
SR 11.5. 8.00 ALOJZ, obl. STARŠI IN RODBINA RAČIČ IN
MARGETIČ
18.00 STANISLAV,DRAGICA IN DENIS ZAKŠEK,30.d.
19.00 JOŽE, obl. IN VSI RAJNI IZ DRUŽINE MOLAN
IN SALMIČ
ČE 12.5. 19.00 ANTON IN MARIJA FELICIJAN, oba obl.
PE 13.5. 19.00 IZ DRUŽINE VODOPIVEC IN KOČEVAR
SO 14.5. 19.00 FRANC RAČIČ, TER JOHANA IN VINKO
STEMPEL, oba obl.
NE 15.5. 4. VELIKONOČNA NEDELJA
6.30 ZA FARANE
8.00 RUDOLF IN VSI RAJNI IZ DRUŽINE BOŽIČ,
KUHAR IN KORITNIK
10.00 FRANC IN STARŠI VOGLAR IN BOŽIČ, Selce
PO 16.5. 8.00 MARIJA, obl. IN JANEZ ŠUSMAN IN TEREZIJA
TERČON, obl.
19.00 ALOJZ, obl. IN STARŠI MLAKAR, Gorenja vas
TO 17.5. 8.00 ANA URBANČ, obl. IN TONE HORŽEN
19.00 JOŽE BREZINŠČAK, obl. IN STARŠI ZUPANČIČ
SR 18.5. 8.00 MARIJA IN JANEZ ŽVEGLIČ, oba obl.
19.00 ROMANA, obl. IN RAJNI IZ DRUŽINE BIZJAK
IN GREGORŠANC
ČE 19.5. 19.00 RUDOLF IN ALBINA VRŠČAJ, oba obl.
PE 20.5. 19.00 MARJAN, obl. TER STARŠI IN BRATJE URBANČ
SO 21.5. 8.00 IZ DRUŽ.HOČEVAR,KERIN IN STARŠI JURIČKO
19.00 MIROSLAV URBANČ, 30. dan
NE 22.5. 5. VELIKONOČNA NEDELJA
6.30 ZA FARANE
8.00 JOŽEFA, obl. IN ALOJZ KRANJČEVIČ
10.00 STARŠI BRAČUN, obl. TER STARŠI IN MARTIN
PEŠEC IN FRANCKA KVAS, obl.