PO 2.5. 8.00 DVA FRANCA ŠRAJ IN DVA VINKOTA PIRC
19.00 TEREZIJA KODRIČ, Gorica, obl.
TO 3.5. 8.00 TEREZIJA IN FRANC, oba obl. TER IVAN IN
STANKO VIZLAR
19.00 JOŽE IN STARŠI ŠTOKAR IN PIRC
SR 4.5. 8.00 MARIJA, obl. IN VSI RAJNI IZ DRUŽINE
AVGUŠTIN
19.00 ALOJZ, STANKO, obl. IN NEŽA ŽIBERT TER
PETER IN ANGELA REP
ČE 5.5. 8.00 JOŽEFA DIMC, 30. dan
19.00 IZ DRUŽINE PIRC, URBANČ IN OTONIČAR
TER VINKO KERIN
PE 6.5. 8.00 ANA LEVSTIK, 30. dan
19.00 Sv. Ana: STARŠI KOTAR IN ZUPANČIČ TER
MARIJA IN TEREZIJA LIPAR
SO 7.5. 10.00 MARIJA, ALOJZ, obl. TER VSI RAJNI IZ
DRUŽINE RAČIČ IN ŠEKORANJA – sv. birma
18.00 Sv. Pavel: V ZAHVALO ZA DIAMANTNI JUBILEJ
NE 8.5. 3 VELIKONOČNA-FLORIJANOVA-NEDELJA
6.30 ZA FARANE
8.00 JULIJANA, obl. IN SLAVKO DULIBA
10.00 JOŽE, obl., ALOJZ, ZDRAVKO, ANTON IN
KAROLINA URBANČ – prisotni gasilci
PO 9.5. 8.00 JOŽE, obl. IN STARŠI ZLOBKO IN BRUDAR
TER ROZIKA TRŠELIČ
19.00 JOŽE, obl. STARŠI IN TETA KAROLINA
PUNTAR TER FRANC SIMONČIČ, obl.
TO 10.5. 8.00 FRANC IN FRANČIŠKA RAČIČ TER VINKO
JALOVEC
19.00 ALOJZ, obl. TER VSI RAJNI PACKOVI,
BUČARJEVI IN CIZERLETOVI
SR 11.5. 8.00 ALOJZ, obl. STARŠI IN RODBINA RAČIČ IN
MARGETIČ
18.00 STANISLAV,DRAGICA IN DENIS ZAKŠEK,30.d.
19.00 JOŽE, obl. IN VSI RAJNI IZ DRUŽINE MOLAN
IN SALMIČ
ČE 12.5. 19.00 ANTON IN MARIJA FELICIJAN, oba obl.
PE 13.5. 19.00 IZ DRUŽINE VODOPIVEC IN KOČEVAR
SO 14.5. 19.00 FRANC RAČIČ, TER JOHANA IN VINKO
STEMPEL, oba obl.
NE 15.5. 4. VELIKONOČNA NEDELJA
6.30 ZA FARANE
8.00 RUDOLF IN VSI RAJNI IZ DRUŽINE BOŽIČ,
KUHAR IN KORITNIK
10.00 FRANC IN STARŠI VOGLAR IN BOŽIČ, Selce
PO 16.5. 8.00 MARIJA, obl. IN JANEZ ŠUSMAN IN TEREZIJA
TERČON, obl.
19.00 ALOJZ, obl. IN STARŠI MLAKAR, Gorenja vas
TO 17.5. 8.00 ANA URBANČ, obl. IN TONE HORŽEN
19.00 JOŽE BREZINŠČAK, obl. IN STARŠI ZUPANČIČ
SR 18.5. 8.00 MARIJA IN JANEZ ŽVEGLIČ, oba obl.
19.00 ROMANA, obl. IN RAJNI IZ DRUŽINE BIZJAK
IN GREGORŠANC
ČE 19.5. 19.00 RUDOLF IN ALBINA VRŠČAJ, oba obl.
PE 20.5. 19.00 MARJAN, obl. TER STARŠI IN BRATJE URBANČ
SO 21.5. 8.00 IZ DRUŽ.HOČEVAR,KERIN IN STARŠI JURIČKO
19.00 MIROSLAV URBANČ, 30. dan
NE 22.5. 5. VELIKONOČNA NEDELJA
6.30 ZA FARANE
8.00 JOŽEFA, obl. IN ALOJZ KRANJČEVIČ
10.00 STARŠI BRAČUN, obl. TER STARŠI IN MARTIN
PEŠEC IN FRANCKA KVAS, obl.
PO 11.4. 8.00 STANE HRIBAR, obl., VSI RAJNI IZ DRUŽINE
ROLIH, IVAN BUDIČ IN DRUŽINA RAČIČ
DVE FRANČIŠKI, JOŽE ZUPANČIČ IN VSI
RAJNI SORODNIKI
19.00 JOŽEFA DIMC, 7. dan
TO 12.4. 8.00 STARŠI RIBIČ IN KLEMENČIČ IN VSI RAJNI
IZ OBEH DRUŽIN; JOŽICA SIMONČIČ, obl.
19.00 ANA LEVSTIK, 7. dan
SR 13.4. 8.00 VINKO IN ALOJZIJA ARH, obl., STARŠI
POŽUN IN FRANC LONGO
ANA ANDREJAŠ IN JOŽE MARINČIČ, oba obl.
19.00 ALOJZ KERIN, 30. dan
ČE 14.4. 19.00 MIHA, obl. IN FRANC URBANČ
PE 15.4. 8.00 VINKO, obl. IN DRUŽINA ŠKODA IN ŽABKAR
TER NATAŠA JURŠIČ
17.00 ANA, obl. IN VSI RAJNI IZ DRUŽINE ARH IN
KERIN; JOŽE IN MARIJA LAKNER
TEREZIJA, FRANC IN ANTON MAROLT
SO 16.4. 8.00 FRANC, VINCI, obl. TER VSI RAJNI IZ
DRUŽINE BOGOLIN IN VEGELJ
19.00 Sv. Janez: ALOJZ, obl. IN DRUŽINA DORNIK
TER DRUŽINA SALMIČ
NE 17.4. CVETNA NEDELJA
6.30 ZA FARANE
8.00 JOŽE ŠINKOVEC, obl. TER JOŽEFA IN IVAN
AVGUŠTIN, oba obl.
10.00 JANEZ, obl. IN STARŠI STARC
PO 18.4. 8.00 STANKO SALMIČ, obl.
19.00 ANTONIJA, obl., NADA IN VSI RAJNI IZ
DRUŽINE DROBNIČ IN DORNIK
TO 19.4. 8.00 MARIJA, obl., DVA JOŽETA IN ANA MAROLT
19.00 DRUŽINA JURMAN IN ENOH, Mrtvice
SR 20.4. 8.00 ANA, obl. IN DRUŽINA STANKO TER
ROZALIJA UKOTIČ
19.00 VINKO KERIN, 30. dan
ČE 21.4. 19.00 MIHAELA, IVAN, obl. IN JANKO MOHAR
PE 22.4. 19.00 OBREDI V ČAST JEZUSOVEGA TRPLJENJA
SO 23.4. 19.00 FANI, obl. IN VSI RAJNI IZ DRUŽINE VRHOVŠEK
NE 24.4. VELIKONOČNA NEDELJA
6.45 VSTAJENJSKA SLOVESNOST IN PROCESIJA
PO PROCESIJI SV. MAŠA ZA FARANE
10.00 FRANC, obl. IN JOŽE NEČEMER
PO 25.4. 8.00 IVAN BRUČIČ, obl. IN STARŠI ARH
10.00 FRANC FELICIJAN IN STARŠI PIRC
14.30 Dom SO: PO NAMENU
TO 26.4. 8.00 ANA TURŠIČ, Gržeča vas, obl.
SR 27.4. 8.00 JOŽE GLAS, obl., URŠULA OŠTIR IN VSI
RAJNI SORODNIKI
FRANČIŠKA, obl. IN FRANC GORENC IN
JOŽE PIRC
ČE 28.4. Tukaj ni svete maše!
PE 29.4. Tukaj ni svete maše!
SO 30.4. 8.00 ANA ŽARN, Nemška gora
18.00 ELIZABETA HRUŠOVAR, 30. dan
19.00 Sv. Pavel: PETER IN VSI RAJNI IZ DRUŽINE
MARINČIČ
NE 1.5. BELA NEDELJA
6.30 ZA FARANE
8.00 VIKTOR IN VSI RAJNI IZ DRUŽINE VEGELJ
IN BOGOLIN
10.00 VENETOVI, JOŽE BENČIN, ANA LOPATIČ,
Krška vas IN ŠTEFAN KRŽAN