PO 11.4. 8.00 STANE HRIBAR, obl., VSI RAJNI IZ DRUŽINE
ROLIH, IVAN BUDIČ IN DRUŽINA RAČIČ
DVE FRANČIŠKI, JOŽE ZUPANČIČ IN VSI
RAJNI SORODNIKI
19.00 JOŽEFA DIMC, 7. dan
TO 12.4. 8.00 STARŠI RIBIČ IN KLEMENČIČ IN VSI RAJNI
IZ OBEH DRUŽIN; JOŽICA SIMONČIČ, obl.
19.00 ANA LEVSTIK, 7. dan
SR 13.4. 8.00 VINKO IN ALOJZIJA ARH, obl., STARŠI
POŽUN IN FRANC LONGO
ANA ANDREJAŠ IN JOŽE MARINČIČ, oba obl.
19.00 ALOJZ KERIN, 30. dan
ČE 14.4. 19.00 MIHA, obl. IN FRANC URBANČ
PE 15.4. 8.00 VINKO, obl. IN DRUŽINA ŠKODA IN ŽABKAR
TER NATAŠA JURŠIČ
17.00 ANA, obl. IN VSI RAJNI IZ DRUŽINE ARH IN
KERIN; JOŽE IN MARIJA LAKNER
TEREZIJA, FRANC IN ANTON MAROLT
SO 16.4. 8.00 FRANC, VINCI, obl. TER VSI RAJNI IZ
DRUŽINE BOGOLIN IN VEGELJ
19.00 Sv. Janez: ALOJZ, obl. IN DRUŽINA DORNIK
TER DRUŽINA SALMIČ
NE 17.4. CVETNA NEDELJA
6.30 ZA FARANE
8.00 JOŽE ŠINKOVEC, obl. TER JOŽEFA IN IVAN
AVGUŠTIN, oba obl.
10.00 JANEZ, obl. IN STARŠI STARC
PO 18.4. 8.00 STANKO SALMIČ, obl.
19.00 ANTONIJA, obl., NADA IN VSI RAJNI IZ
DRUŽINE DROBNIČ IN DORNIK
TO 19.4. 8.00 MARIJA, obl., DVA JOŽETA IN ANA MAROLT
19.00 DRUŽINA JURMAN IN ENOH, Mrtvice
SR 20.4. 8.00 ANA, obl. IN DRUŽINA STANKO TER
ROZALIJA UKOTIČ
19.00 VINKO KERIN, 30. dan
ČE 21.4. 19.00 MIHAELA, IVAN, obl. IN JANKO MOHAR
PE 22.4. 19.00 OBREDI V ČAST JEZUSOVEGA TRPLJENJA
SO 23.4. 19.00 FANI, obl. IN VSI RAJNI IZ DRUŽINE VRHOVŠEK
NE 24.4. VELIKONOČNA NEDELJA
6.45 VSTAJENJSKA SLOVESNOST IN PROCESIJA
PO PROCESIJI SV. MAŠA ZA FARANE
10.00 FRANC, obl. IN JOŽE NEČEMER
PO 25.4. 8.00 IVAN BRUČIČ, obl. IN STARŠI ARH
10.00 FRANC FELICIJAN IN STARŠI PIRC
14.30 Dom SO: PO NAMENU
TO 26.4. 8.00 ANA TURŠIČ, Gržeča vas, obl.
SR 27.4. 8.00 JOŽE GLAS, obl., URŠULA OŠTIR IN VSI
RAJNI SORODNIKI
FRANČIŠKA, obl. IN FRANC GORENC IN
JOŽE PIRC
ČE 28.4. Tukaj ni svete maše!
PE 29.4. Tukaj ni svete maše!
SO 30.4. 8.00 ANA ŽARN, Nemška gora
18.00 ELIZABETA HRUŠOVAR, 30. dan
19.00 Sv. Pavel: PETER IN VSI RAJNI IZ DRUŽINE
MARINČIČ
NE 1.5. BELA NEDELJA
6.30 ZA FARANE
8.00 VIKTOR IN VSI RAJNI IZ DRUŽINE VEGELJ
IN BOGOLIN
10.00 VENETOVI, JOŽE BENČIN, ANA LOPATIČ,
Krška vas IN ŠTEFAN KRŽAN