Lipa velja za nekakšen simbol slovenstva, za kar v slovenskem izročilu sicer ni prave utemeljitve, še posebej zato, ker segata vloga in pomen lipe v obdobje daleč pred kakšnim nacionalnim samozavedanjem.

Ker dosežejo lipe pogosto visoko starost in zrastejo v mogočna telesa, je lip, ki jim pripisujejo večstoletno starost, v Sloveniji kar precej, najstarejše pa naj bi bile stare že kar okoli 700 let. Starodavne lipe ali skupine več lip najdemo še danes ob vaških cerkvah, na grajskih dvoriščih, na vaških in mestnih trgih, kjer označuje to drevo prostor družabnega srečevanja in druženja vaške skupnosti ter hkrati prostor skupnega odločanja o skupnih zadevah. Pod senčnimi krošnjami takšnih lip so bile namreč pogosto kamnite mize in klopi kot priljubljena zbirališča vaških veljakov in vaške srenje nasploh.

Ob cerkvi Janeza Krstnika na Drnovem je vse do leta 2018 dajala pečat kraju starodavna lipa, ki pa je zaradi dotrajanosti prešla v stanje nevarnosti, da se ob morebitnem hujšem neurju samodejno zruši. Zaradi tega so se vaščani odločili da na istem mestu zasadijo novo lipo, ki bo ne le dajala zavetje pticam in senco obiskovalcem, ampak bo tudi živa priča spomina na 25. junij 1991, ko je bila rojena nova samostojna država Slovenija.

Na god zavetnika Janeza Krstnika, dan pred dnevom državnosti je župnik Ludvik Žagar po končani sveti maši ob prisotnosti krajanov Drnovega novo lipo blagoslovil in vsem izrekel čestitke ob državnem prazniku.  

 

L.Ž.

Fotogalerija!