Drugi oratorijski dan se je začel s himno, ki so se jo otroci že prav dobro naučili. Sledilo je petje pesmi ob spremljavi kitare in kahona. Odpravili smo se v dvorano, kjer nam je ''babica'' povedala drugi del zgodbe o Petru Klepcu. Otroci so ob zgodbi spoznali moč odpuščanja in ob skupni katehezi razmišljali o ranah, ki jih povzročamo drugim s sebičnimi dejanji. V katehezah smo se še bolj poglobljeno pogovorili o tej temi. Sledila je malica nato pa smo odšli na delavnice. Izdelovali so zapestnice, žabice iz papirja, se igrali družabne igre, se ukvarjali s športom, peli in igrali na inštrumente ter se postavili v vlogo novinarja. Ob plesu smo se znova zbrali in po molitvi odpravili na kosilo. Po jedi so se otroci po želji igrali nakar je sledila velika igra, pri kateri smo imeli štafetne igre. Po končni razglasitvi treh najboljših skupin so zmagovalci spustili zastavo ob petju himne.

Katarina, Tomaž, Mirjam

Fotogalerija!