Stanko Banič je novi ključar za cerkev sv. Lucije na Senušah

Škofijski ordinariat v Novem mestu je za dobo petih let imenoval za ključarjacerkve sv. Lucije na Senušah Stanka Baniča iz Senuš 15. Ključarsko službo je vpričo farnega občestva sprejel v nedeljo, 17. novembra 2019 pri sv. maši ob 8.00. Ključarji v povezavi z župnijskim gospodarskim svetom župniku pomagajo skrbeti za posamezne cerkve, za katere so sprejeli škofovo imenovanje.Odslej bo cerkveni ključ pri Stanku, kjer se naroča tudi mrliško zvonjenje na tel. 031 673 464.

Dva nova izredna delivca svetega obhajila

Do sedaj smo imeli v župniji pet izrednih delivcev sv. obhajila. Včasih pa se zgodi, da nekateri zaradi službenih in drugih obveznosti ne morejo biti ob nedeljah na razpolago za pomoč pri delitvi sv. obhajila. Zato je bila po predhodnem pogovoru in tehtnem razmisleku na škofijski ordinariat v Novem mestu vložena prošnja, da se za to delo podeli pooblastilo Franciju Jankoviču z Viher in Mateju Žokalju iz Leskovca.

Nova izredna delivca sta prejela pooblastilo in prvič pomagala pri delitvi sv. obhajila v nedeljo, 17. novembra 2019; Franci Jankovič pri sv. maši ob 6.30, Matej Žokalj pa ob 10.00. Župnik se jima je ob tej priložnosti zahvalil za pripravljenost pomagati pri tako odgovornem delu, hkrati pa jima zaželel, da bi bilo njuno srce vedno v najlepšem odnosu z Gospodom, katerega bosta pri svetem obhajilu delila vernikom. Vsak izredni delivec ima pravico sv. obhajilo prinašati tudi bolnikom na domu, še zlasti v primeru, če duhovnik zaradi bolezni ali drugih obveznosti sam tega ne bi mogel storiti.  

Štirje novi ministranti

            Na praznik Kristusa Kralja, v nedeljo, 24. novembra 2019 so bili pri sv. maši ob 10.00 med župnijske ministrante sprejeti: Tian Simončič (5.r.), Matej Bajc (4.r.), Nik Vidmar (2.r.) in Lenart Zabret (2.r.). Tako imamo trenutno 22 ministrantov, od teh je pet odraslih in 17 osnovnošolcev. K sodelovanju lepo povabljeni tudi novi ministranti.

Fotogalerija!