Na sveti večer, v torek, 24. decembra, so mladi zunaj pred cerkvijo pripravili krajši božični recital, s katerim so pred večerno mašo in pred polnočnico vsem prisotnim pomagali še globlje doživeti skrivnost Božjega učlovečenja. Pri večerni maši je prepeval otroško-mladinski pevski zbor pod vodstvom Natalije Vakselj. Med sv. mašo je g. župnik položil Jezuščka v štalico, nato pa jaslice tudi blagoslovil.

Lepo obiskana je bila tudi polnočna sv. maša, pri kateri je prepeval mešani cerkveni zbor pod vodstvom dr. Kristine Lovšin Salmič.

Blaga tišina deželo prekriva,
plašč razgrnila Božična je noč.
V srcih naj naših se radost razliva,
svetu zavlada dobrote naj moč.

V hlevčku ubogem je dete rojeno,
nam je ljudem poslan Rešenik.
V jasli lesene je položeno,
dušam skesanim je Tolažnik.

Dvignimo srca, zapojmo veselo,
topla naj dlan, objema dlani.
Radostno petje naš dom bo ogrelo,
naj z nami ostane vse dneve, noči.

K.R.

Fotogalerija!