za vzpostavitev javnega bogoslužja v slovenskih cerkvah v času epidemije: V ponedeljek, 4. 5. 2020, pričenjamo ponovno obhajanje svete

maše z verniki (kot je po urniku), ob upoštevanju naslednjih pogojev:

1. udeležba je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature; starejšim, kroničnim bolnikom in drugim zdravstveno ogroženim osebam priporočamo, da še naprej svete maše spremljajo po televiziji, radiu ali spletu

2. v cerkvi mora vsak vernik nositi svojo zaščitno masko ali temu primerno zaščito

- pri vhodu v cerkev si mora vsak vernik razkužiti roke z ustreznim razkužilom

- v cerkvi moramo vsi ohranjati medsebojno varnostno razdaljo vsaj 1,5 metra; to ne velja za družine oziroma osebe, ki živijo v istem gospodinjstvu

- v eni dolgi klopi lahko sedijo trije ljudje

3. pozdrav miru z rokovanjem se opusti

4. obhajilo je mogoče prejeti samo na roko ali prosimo Gospoda za duhovno obhajilo

5. spoved v spovednici še ni mogoča, mogoče pa je po dogovoru z duhovnikom opraviti spoved na drugem primernem kraju (cerkvi, zakristiji, na prostem…)

6. krščevanje in obhajanje zakramenta svetega zakona je mogoče le ob navzočnosti najožjih sorodnikov (do 15 oseb) in ob upoštevanju gornjih določil (razdalja, maska ..)

7. pogrebni obred se opravi ob navzočnosti najožjih sorodnikov – pri pogrebni maši na pokopališču veljajo pogoji, ki so navedeni zgoraj v točkah 1-4

8. slovesnost svete birme in prvega sv. obhajila je preložena na jesenski čas

9. do preklica po župnijah ni verouka (glede učenja in nalog veljajo že izdana navodila; naloge je potrebno narediti vse do zadnje lekcije v učbeniku)

10. župnijska pisarna bo pri nas odprta po urniku, sicer se lahko na župnika obrnite po telefonu (041 912 858) ali elektronski pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

11. svete maše lahko naročite v pisarni ali po telefonu.