Vsako leto je to prav poseben praznik za župnijo. Ljudje, od blizu in daleč, že od nekdaj radi romajo v našo podružnično cerkev. Tu smo se, kljub nekoliko drugačnim razmeram, zbrali tudi v nedeljo, 26. julija 2020. Sveta Ana in Joahim sta namreč velika priprošnjika mnogim družinam in posameznikom, tako v lepih trenutkih, kot v različnih preizkušnjah.

Zgodba Marijine družine se me dotakne tudi osebno, sploh od takrat, ko sem tudi sama postala mama. V sveti Ani in Joahimu vidim svetel zgled medsebojne ljubezni, razumevanja, potrpežljivosti ter zaupanja v Boga.

Letošnje bogoslužje je s svojimi besedami navdihnil stiški opat pater Maksimilijan File. Tudi sam se je v pridigi dotaknil zgodbe te družine, čisto običajne družine, kjer pa se, kot je poudaril, lahko dogajajo čudeži. Čudeži, kot je rojstvo božje Matere, le zaupati moramo. Sveta Ana in Joahim sta v življenju namreč vedno zaupala v Boga, in ga prosila, da naj blagoslovi njun zakon z otrokom.

Prav je, da tudi sami zaupamo v Božjo previdnost in varstvo božje Matere. In kot pravi pesem, ki je zaključila nedeljsko bogoslužje »Marija skoz življenje, voditi srečno znaš, ti pelji skoz trpljenje življenja čolnič naš…«, da se čez leto znova srečamo pri sveti Ani.  

Martina Zorič

Fotogalerija!